Không thể đăng nhập vào Tài khoản HUTECH?

Nếu bạn không thể đăng nhập tài khoản HUTECH vào Cổng thông tin HUTECH trên trình duyệt web hoặc ứng dụng mobile e-HUTECH thì bạn cần kiểm tra nội dung mà ứng dụng thông báo, sau đó tham khảo các lý do tài khoản không thể đăng nhập dưới đây dưới đây để biết cách khắc phục.

 

TÊN TÀI KHOẢN KHÔNG ĐÚNG

Nếu bạn nhận được thông báo: ”Tài khoản không khớp với bất kỳ tài khoản nào” khi đăng nhập tài khoản HUTECH, rất có thể tên đăng nhập bạn đã điền không chính xác. Trong trường hợp này bạn cần kiểm tra lại tên đăng nhập một lần nữa:

  • Nếu là Sinh viên, tài khoản đăng nhập chính là Mã số sinh viên đang sử dụng.
  • Nếu là Cán bộ Giảng viên - Nhân viên, tài khoản đăng nhập chính là Mã cán bộ được cấp khi tiếp nhận.

Xem thêm hướng dẫn ở bài viết Tài khoản đăng nhập không đúng?

 

MẬT KHẨU TÀI KHOẢN KHÔNG ĐÚNG

Nếu bạn nhận được thông báo: ”Mật khẩu bạn nhập không chính xác” khi đăng nhập tài khoản HUTECH, rất có thể mật khẩu bạn đã điền không chính xác. Trong trường hợp này bạn cần kiểm tra lại tên đăng nhập và mật khẩu một lần nữa, nếu không thể nhớ mật khẩu hoặc nghi ngờ đã bị kẻ gian thay đổi.

Hãy thực hiện các bước hướng dẫn ở bài viết Quên mật khẩu đăng nhập?

 

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP SAI NHIỀU LẦN

Nếu bạn nhận được thông báo: ”Bạn hoặc ai đó cố đăng nhập sai nhiều lần. Hãy xác thực bạn không người máy” khi đăng nhập tài khoản HUTECH, rất có thể bạn đang cố gắng đăng nhập tài khoản nhiều lần với mật khẩu không chính xác. Trong trường hợp này bạn cần kiểm tra lại tên đăng nhập và mật khẩu một lần nữa, nếu không thể nhớ mật khẩu hoặc nghi ngờ đã bị kẻ gian thay đổi hãy truy cập Cổng thông tin nội bộ/ Cổng sinh viên bằng trình duyệt trên máy tính hoặc thiết bị cầm tay thông minh và làm theo hướng dẫn ở bài viết Quên mật khẩu đăng nhập?

 

TÀI KHOẢN BỊ KHÓA

Nếu bạn nhận được thông báo: ”Tài khoản của bạn đã bị khóa” khi đăng nhập tài khoản HUTECH, rất có thể tài khoản của bạn đã bị khóa vì lý do nào đó. Trong trường hợp này bạn cần:

 

 

TÀI KHOẢN KHÔNG HOẠT ĐỘNG

Nếu bạn nhận được thông báo: ”Tài khoản của bạn không hoạt động” khi đăng nhập tài khoản HUTECH, rất có thể tài khoản của bạn đã bị khóa vì lý do nào đó. Trong trường hợp này bạn cần:

 

 

(Biên soạn: #mít_tờ_HÒA)