Quên mật khẩu đăng nhập ?

Bước 1: >> bấm vào đây << lần lượt thực hiện theo yêu cầu:

Hình 1.1 Nhập tài khoản, chọn tôi không phải là người máy và nhấn tiếp tục

 

Hình 1.2 Xác nhận email, nếu không đúng email nhấp vào Không phải Email của bạn để xem hướng dẫn khắc phục, nếu đúng nhấn tiếp tục.

 

Hình 1.3 Kiểm tra hộp thư của email

 

Bước 2: Kiểm tra hộp thư (hay spam) của email

Hình 2.1 nhấn vào  click vào đây để cấp lại mật khẩu

 

Bước 3: Đổi mật khẩu mới

Hình 3.1 Nhập mật khẩu mới và nhấn Đổi mật khẩu

 

Bước 4: Thành công! Đăng nhập lại xem kết quả theo link dưới đây, nếu là:  

Sinh viên: >> Đăng nhập tại đây <<

Nhân viên: >> Đăng nhập tại đây <<

 

(Biên soạn: #mít_tờ_HÒA)