Quên mật khẩu đăng nhập ?

Bước 1: >> bấm vào đây << lần lượt thực hiện theo yêu cầu:

Hình 1.1 Nhập tài khoản, chọn tôi không phải là người máy và nhấn tiếp tục

 

Hình 1.2 Xác nhận email, nếu không đúng email nhấp vào Không phải Email của bạn để xem hướng dẫn khắc phục, nếu đúng nhấn tiếp tục.

 

Hình 1.3 Kiểm tra hộp thư của email

 

Bước 2: Kiểm tra hộp thư (hay spam) của email

Hình 2.1 nhấn vào  click vào đây để cấp lại mật khẩu

 

Bước 3: Đổi mật khẩu mới

Hình 3.1 Nhập mật khẩu mới và nhấn Đổi mật khẩu

 

Bước 4: Thành công! Đăng nhập lại xem kết quả theo link dưới đây, nếu là:  

Sinh viên: >> Đăng nhập tại đây <<

Nhân viên: >> Đăng nhập tại đây <<

 

Trường hợp Tài khoản chưa khai báo email liên kết với tài khoản sẽ xuất hiện thông báo lỗi ở Bước 1:

>> Vui lòng liên hệ các bộ phận hỗ trợ để cập nhật:

Nếu là Sinh viên

Liên hệ Phòng Công tác sinh viên để được hỗ trợ:

- Website: www.hutech.edu.vn/phongctsv

- Email: congtacsinhvien@hutech.edu.vn

- Điện thoại: (028) 35120 785

Nếu là Cán bộ Giảng viên - Nhân viên

Bước 1. Liên hệ Thư ký Đơn vị lập Phiếu yêu cầu cập nhật tài khoản nội bộ (trên trang Văn bản nội bộ HUTECH.

Bước 2. Nộp Phiếu yêu cầu về Văn phòng Trường để xác nhận thông tin nhân sự cần cập nhật.

 

(Biên soạn: #mít_tờ_HÒA)

Cập nhật: 15:45 15/10/2021