Tài khoản đăng nhập không đúng ?

Nếu là Sinh viên

Tài khoản đăng nhập chính là mã số sinh viên đang sử dụng.

Nếu là Cán bộ Giảng viên - Nhân viên

Tên đăng nhập là mã cán bộ giảng viên - nhân viên được cấp khi tiếp nhận.

 

Nếu đã nhớ tên đăng nhập rồi, ngại gì không đăng nhập lại nào.

- Sinh viên: >> Đăng nhập tại đây <<

- Nhân viên: >> Đăng nhập tại đây <<

Còn nếu chưa có tài khoản đăng nhập:

Là Sinh viên

Liên hệ Phòng Công tác sinh viên để được hỗ trợ:

- Website: www.hutech.edu.vn/phongctsv

- Email: congtacsinhvien@hutech.edu.vn

- Điện thoại: (028) 35120 785

Là Cán bộ Giảng viên - Nhân viên

Bước 1. Liên hệ Thư ký Đơn vị lập Phiếu yêu cầu cấp tài khoản nội bộ (trên trang Văn bản nội bộ HUTECH.

Bước 2. Nộp Phiếu yêu cầu tài khoản về Văn phòng Trường để xác nhận thông tin nhân sự cần cấp tài khoản.