Bảo mật

 Đảm bảo thông tin của Nhà trường được bảo vệ toàn vẹn trước các nguy cơ xâm nhập trái phép;

 Lập kế hoạch và đề ra giải pháp phát triển CNTT cho Nhà trường;

 Theo dõi và quản lý toàn bộ cổng thông tin;

Truyền thông

 Phát triển kênh truyền thông website và diễn đàn giúp quảng bá thương hiệu của Nhà trường;

 Hỗ trợ các đơn vị trong việc truy xuất cổng thông tin của Nhà trường;

Ứng dụng

 Hỗ trợ việc quản lý CNTT tại các cơ sở trong Trường;

 Tham mưu về ứng dụng CNTT trong quản lý và đào tạo;

 Giúp quản lý và điều hành các lĩnh vực thuộc CNTT trong Nhà trường;

Giải pháp - Công nghệ
Công nghệ Thông tin

Đáp ứng nhu cầu Công nghệ Thông tin ngày càng cao trong công tác quản lý.

Design

Web Responsive

HTML5

CSS3

Công cụ

Service API

Continuous Integration System

dashboard

Programming Language

.NET

Java

pHp

Xu hướng

Open Source.

Mobile Web.

CSS Frameworks

Thông tin nhân sự

Nguyễn Văn Lân

Phó Giám đốc

Quản lý hệ thống mạng.


Phạm Minh Tâm

Giám đốc

Nguyễn Văn Ngọc

Phó Giám đốc

Quản lý hệ thống phần mềm ứng dụng.


Phan Đức Giải

Marketing website truyền thông.


Dương Minh Hòa

Phân tích hệ thống & Design.


Tô Văn Chưởng

Công nghệ mobile.


Dương Minh Giang

Network and security.


Nguyễn Thành Đại

Công nghệ mobile.


Liên hệ

Trung tâm Quản lý Công nghệ Thông tin,
Đại học Công nghệ Tp.HCM .
475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: (08) 3512 0783 - Nội bộ: 45

Kênh thông tin truyền thông Trung tâm Quản lý Công nghệ Thông tin

Gởi mail

Hoặc theo dõi trên kênh thông tin xã hội

© 2015 - 2018 Trung tâm Quản lý Công nghệ Thông tin - HUTECH